ความสำคัญของตะเกียบ The important of chopstick (Kuaizi 筷子)

中国文化 Zhongguo Wenhua
ความสำคัญของตะเกียบ The important of chopstick (Kuaizi 筷子)

ในศตวรรษที่ 17 เมื่อพ่อค้าชาวอังกฤษได้ยินว่าจีนแผ่นดินใหญ่มีผลเมืองมากกว่า 100 ล้านคน เขาคิดว่าหากเขาขายช้อนอันละ 1 เพนนี เขาจะได้เงินมากกว่า 100 ล้านเพนนี แต่เสียใจด้วย เขาคิดผิด เพราะคนจีนใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหาร มีบางคนได้ทำการค้นคว้าถึงต้นกำเนิดตะเกียบจีน เปรียบเทียบกับช้อนส้อมของตะวันตก ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า เนื่องจากจีนเป็นประเทศเกษตรกรรม ตะเกียบจึงเหมาะใช้กินผัก ส่วนพวกตะวันตกเป็นสังคมอุตสาหกรรมจึงใช้อุปกรณ์กินอาหารเป็นโลหะ จะเหตุผลใดก็ตามวัฒนธรรมขีนเป็นแบบการมีกรรมสิทธ์ร่วมกัน (collectivism) เน้นประเพณีการเข้าร่วมและผสมกลมกลืน ในกรณีการกินอาหารการใช้ตะเกียบและช้อนส้อมเป็นความแตกต่างระหว่างสองวัฒนธรรม ชามจีนรับประทานอาหารร่วมกันทุกคนกินอาหารจากถ้วยเดียวกัน ตะเกียบเป็นการป้องกันไม้ให้ตนกินอาหารมากกว่าคนอื่น ส่วนทางตะวันตกแต่ละคนกินจานใครจานมัน จึงเหมาะกับมีดช้อนส้อม มารยาทในการรับประทานอาหารของคนจีน คือต้องให้เกียรติผู้อาวุโส อาหารแต่ละจานต้องให้ผู้อาวุโสตักก่อน ส่วนชาวตะวันตกแค่พูดว่า help yourself  ตักได้เลยขาดความอบอุ่นกว่าของคนจีน นี่คือเหตุผลว่าทำไม คนจีนจึงทำเสียงดังล้งเล้งขณะกินอาหารในภัตตาคาร  ส่วนคนตะวันตกกินเงียบๆในภัตตาคาร ตะวันตก

Image
ข้อห้ามของการใช้ตะเกียบ

จีนสมัยโบราณตะเกียบมีความสำคัญมากกว่าเครื่องมือคีบอาหารใส่ปาก  แต่มีความหมายต่อสถานภาพทางกฎหมาย และข้อบังคับว่าทำได้ หรือ ทำไม่ได้ ระหว่างราชวงศ์ภาคเหนือ มีข้าราชการผู้ใหญ่ได้มีโอกาสกินอาหารร่วมกับจักรพรรดิ  เขาไม่ได้รับการอบรมเรื่องการกินอาหาร จึงวางตะเกียบขวางโต๊ะอาหาร ผลที่ตามมาคือโดนย้ายไปว่าราชการชายแดนเป็นการลงโทษ
สมัยโบราณมีข้อห้ามเกี่ยวกับตะเกียบนับโหล เช่น ห้ามปักตะเกียบลงถ้วยอาหาร เพราะเหมือนปักธูปบูชาคนตาย ระหว่างกินอาหารห้ามเคาะหรือใช้ตะเกียบดันจานอาหาร  ห้ามวางตะเกียบของคุณไขว้กับผู้อื่น ให้วางตะเกียบตามยาวหรือวางบนจานและวางช้อนทางขวามือ ตะเกียบทางซ้าย ข้อห้ามการใช้ตะเกียบต่างๆยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบัน

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s