ทางออกประเทศไทย 2557

Thai Flag

ถ้าจะพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยแน่นอนว่าต้องมาจากประชาชนโดยความชอบธรรม ประชาชนหมายถึงประชาชนทั้งประเทศมิใช่ มวลมหาประชาชนของคุณสุเทพฝ่ายเดียว นั่นคือ 1คน 1เสียง ความขัดแย้งของประเทศหลักๆคือเสื้อเหลือง-เสื้อแดงเมื่ออุดมคติทางการเมืองเปลี่ยนไปเป็นอคติ เปรียบได้กับต้นไม้สองสีที่ต่างเติบโตแตกกิ่งก้านเป็นประชาชนสองฝ่ายและฝังรากลึกลงไปในระบบการบริหารประเทศและด้วยคำว่า “เสียงข้างมาก” พรรคประชาธิปัตย์มีเสียงสู้รัฐบาลไม่ได้ มันเป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆ ตัวเลขที่น้อยกว่า ย่อมแพ้ไปโดยปริยาย จากสถิติการเลือกตั้งที่แพ้เสมอมาตั้งแต่ยุคแม้ว ทำให้เกิดการคิดหาวิธีล้มล้างรัฐบาลโดยใช้ “การเมืองข้างถนน” นั่นคือการชุมนุม เมื่อทำสำเร็จอีกฝ่ายเห็นเข้าก็ทำบ้างปัญหาไม่จบ สุดท้ายประเทศไทยก็ล้าหลังเพราะประชาชนมัวแต่ทะเลาะกัน  เราต้องอดทดกับการเอาดีเข้าตัวกับเอาชั่วเข้าคนอื่นของ2พรรคใหญ่มามากแล้ว

อย่างที่รู้กันดีว่าความล้มเหลวของประเทศไทยเกิดจากความเหลื่อมล้ำสุดขั้วในทุกมิติ** ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแกนหลักที่ทำให้โครงสร้างปัญหาอื่นๆเกิดตามมาใน5มิติ ด้าน โอกาส อำนาจ รายได้ สิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นคน คนในสังคมไทยมีอำนาจต่อรองในมิติดังกล่าวห่างมากจนเรียกว่าสุดขั้ว จึงต้องปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้น เช่น ด้านข่าว การเมือง ต้นทุน เป็นต้นดังนั้น การปฏิรูป (reform) ยังคงเป็นทางออกที่ดีของประเทศไทยในการทำลายระบบเก่าๆจากสถิติ รายได้ คนกลุ่มบนสุดมีทรัพย์สินร้อยละ ๖๙ ในขณะที่กลุ่มคนต่ำสุดมีทรัพย์สินอยู่ที่ร้อยละ ๑ เท่านั้น ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มรวยสุดมีถึง ร้อยละ ๕๕ ในขณะที่กลุ่มจนสุดมีส่วนแบ่งเพียงร้อยละ ๔.๔ เท่านั้นมีสาเหตุมาจากการที่คนกลุ่มต่างๆ มีอำนาจในการต่อรองห่างไกลกันมาก อำนาจรัฐไทยถูกจัดไว้ในลักษณะรวมศูนย์รัฐมีอำนาจบริหารในทุกหนแห่ง อำนาจสั่งการเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ซับซ้อน จนกลายเป็นเหตุแห่งปัญหาเสียเอง รัฐควรกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นไปสู่ประชาชน, ชุมชน และภาคประชาสังคม ด้วยเหตุดังนั้นจึงควรยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาค โดย รัฐบาลให้อำนาจการเก็บภาษีแก่ท้องถิ่น เพิ่มส่วนแบ่งของให้ถึงร้อยละ 40 ท้องถิ่นต้องมีอำนาจในการจัดการระบบการคลังของตนเอง และคณะกรรมการประชาสังคมมีอำนาจยับยั้งการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรภาครัฐบนครรลองประชาธิปไตย
ความยุติธรรมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นแต่ความไม่เท่าเทียมกันทำให้เกิด”double standard”  สะท้อนความผิดปรกติของกระบวนการยุติธรรมที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือ ในปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ ๒.๔ แสนคนทั่วประเทศ เกือบทั้งหมดหรือเกินร้อยละ ๙๐ หากไม่เปลี่ยนแปลงความยุติธรรมในประเทศคงมีชื่อเรียกว่า  “ความยุติธรรมของฝูงปลา”
ควรปฏิรูปด้านการเข้าถึงทรัพยากรข่าวของประชาชนโดยเฉพาะข่าวสารของราชการทั้งด้านนโยบายและแผนรวมทั้งงบในการทำนโยบายต่างๆประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงได้ทันทีโดยไม่มีการอ้างว่าเป็นความลับทางราชการและที่สำคัญรัฐบาลควรยุติการแทรกแซงสื่อหลังจากที่ได้ทำมาอย่างยาวนานและคำแนะนำสำหรับกองทัพ  หารจะต้องยอมรับอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายแห่งชาติและในการบริหารประเทศของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  โดยลดภารกิจที่ไม่ใช่กิจการโดยตรงของกองทัพลง โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาททางการเมือง ควรปรับขนาดของกองทัพให้เล็กลง ลดงบกองทัพอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเดินหน้าสู่ทางออกของประเทศคือความสามัคคีกันของคนในชาติ เป็นเวลามากกว่า 10ปีที่เกิดการล่มสลายความสามัคคีของคนในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งจนนำไปสู่การปลุกระดมมวล การยุติปัญหาที่มีมายาวนานต้องใช้เวลาอีกมากในการเดินหน้า หากต้องการจะหันหน้ามาสามัคคีกันสิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องกำจัดความดัดจริตทางความคิด คนรุ่นเก่าต้องกล้าที่จะยอมรับตัวเอง และเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้คิดและทำในสิ่งที่เขาคิดว่าดี ตามความหายของประชาธิปไตยรัฐบาลชุดต่อไปจะต้องตอบให้ได้ว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่แยก เสียงข้างมาก และ สิทธิเสรีภาพของประชนออกจากกัน แต่จุดเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญนั่นคือระบบ ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญต้องพัฒนาก่อนสถาบันอื่น ๆ ควรสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็กในการสร้างค่านิยมในความคิดที่ดี วิธีที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากตัวครอบครัวทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็น แต่สุดท้ายและท้ายสุดข้าพเจ้ายังขอยืนยันว่าการปฏิรูปประเทศตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปเพราะจะทำให้ประชาชนได้เพิ่มพลังต่อรองของคนทุกกลุ่มในสังคม เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการต่อรองทั้งกับกลุ่มอื่นๆ และกับสถานการณ์ความผันผวนในชีวิต สุดท้ายอยากจะฝากข้อคิดไว้สักนิดว่า ถึงแม้ประเทศเราจะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ อย่าสิ้นหวัง ถ้าคนรุ่นก่อนๆทุกคนสิ้นหวัง ทุกวันนี้คงไม่มีแผ่นดินที่ชื่อว่า “ประเทศไทย”

exit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s